Κίνα 108 υγρά φράγκα Λουξεμβούργου ύλης συγκολλήσεως λύσης ωμ 12 τοις εκατό υψηλό στερεό περιεχόμενο για την ηλεκτρονική συγκόλλησης

108 υγρά φράγκα Λουξεμβούργου ύλης συγκολλήσεως λύσης ωμ 12 τοις εκατό υψηλό στερεό περιεχόμενο για την ηλεκτρονική συγκόλλησης

Εμφάνιση: ανοικτό κίτρινο, σαφές και διαφανές υγρό
Αντίσταση μόνωσης: >108Ω
Στερεό περιεχόμενο (w/w): 12.0±0.5
Κίνα Υψηλό κύμα υγρών κολοφωνίων στερεού περιεχομένου που συγκολλά το φράγκο Λουξεμβούργου 0,81 ειδική βαρύτητα

Υψηλό κύμα υγρών κολοφωνίων στερεού περιεχομένου που συγκολλά το φράγκο Λουξεμβούργου 0,81 ειδική βαρύτητα

Όνομα προϊόντων: Ρευστή ροή συγκόλλησης
Εμφάνιση: ανοικτό κίτρινο, σαφές και διαφανές υγρό
Μυρωδιά: οργανικός διαλύτης
Κίνα Κολοφώνιο που συγκολλά ανοικτό κίτρινο διαφανή άχρωμο ροής ύλης συγκολλήσεως υγρό

Κολοφώνιο που συγκολλά ανοικτό κίτρινο διαφανή άχρωμο ροής ύλης συγκολλήσεως υγρό

Όνομα προϊόντων: Ιδιαίτερα ενεργός ροή
Εμφάνιση: ανοικτό κίτρινο, σαφές και διαφανές υγρό
Αντίσταση μόνωσης: >108Ω
Κίνα Ηλεκτρονική σχετική με τα προϊόντα διαδικασίας συγκόλλησης ροή συγκόλλησης ροής σαφής, διαφανής και ιδιαίτερα ενεργός υγρή

Ηλεκτρονική σχετική με τα προϊόντα διαδικασίας συγκόλλησης ροή συγκόλλησης ροής σαφής, διαφανής και ιδιαίτερα ενεργός υγρή

Όνομα προϊόντων: Υψηλή στερεά ροή
Προτεινόμενο thinner: FD5050 thinner
Μυρωδιά: οργανικός διαλύτης
Κίνα Υψηλά δραστηριότητας υδροδιαλυτά 25 MG KOH/G ροής ύλης συγκολλήσεως υγρά για τη συγκόλληση κυμάτων

Υψηλά δραστηριότητας υδροδιαλυτά 25 MG KOH/G ροής ύλης συγκολλήσεως υγρά για τη συγκόλληση κυμάτων

Όνομα προϊόντων: Υψηλή στερεά ροή
Μυρωδιά: οργανικός διαλύτης
Στερεό περιεχόμενο (w/w): 12.0±0.5
Κίνα Κανένα καθαρό υγρό ροής κυμάτων συγκολλώντας για το υψηλό στερεό περιεχόμενο συγκόλλησης για ηλεκτρονικό

Κανένα καθαρό υγρό ροής κυμάτων συγκολλώντας για το υψηλό στερεό περιεχόμενο συγκόλλησης για ηλεκτρονικό

Όνομα προϊόντων: Υψηλή στερεά ροή
Προτεινόμενο thinner: FD5050 thinner
Μυρωδιά: οργανικός διαλύτης
Κίνα Υγρό φράγκο Λουξεμβούργου 0,818 ύλης συγκολλήσεως κυμάτων συγκολλώντας ειδική βαρύτητα ανοικτό κίτρινο για ηλεκτρονικό

Υγρό φράγκο Λουξεμβούργου 0,818 ύλης συγκολλήσεως κυμάτων συγκολλώντας ειδική βαρύτητα ανοικτό κίτρινο για ηλεκτρονικό

Όνομα προϊόντων: Υψηλή στερεά ροή
Εμφάνιση: ανοικτό κίτρινο, σαφές και διαφανές υγρό
Μυρωδιά: οργανικός διαλύτης
Κίνα Υγρή όξινη ύλη συγκολλήσεως ροής για την υψηλή στερεά περιεκτικότητα σε πίνακες κυκλωμάτων φιλική προς το περιβάλλον

Υγρή όξινη ύλη συγκολλήσεως ροής για την υψηλή στερεά περιεκτικότητα σε πίνακες κυκλωμάτων φιλική προς το περιβάλλον

Όνομα προϊόντων: Υψηλή στερεά ροή
Εμφάνιση: ανοικτό κίτρινο, σαφές και διαφανές υγρό
Μυρωδιά: οργανικός διαλύτης
Κίνα Υψηλή στερεού περιεχομένου ροή οργανικών διαλυτών ροής ύλης συγκολλήσεως υγρή υγρή όξινη για ηλεκτρονικό

Υψηλή στερεού περιεχομένου ροή οργανικών διαλυτών ροής ύλης συγκολλήσεως υγρή υγρή όξινη για ηλεκτρονικό

Εμφάνιση: ανοικτό κίτρινο, σαφές και διαφανές υγρό
Μυρωδιά: οργανικός διαλύτης
Αντίσταση μόνωσης: >108Ω
Κίνα Σαφής διαφανής ροή υγρών κολοφωνίων για τον οργανικό διαλύτη ηλεκτρονικής ιδιαίτερα ενεργό

Σαφής διαφανής ροή υγρών κολοφωνίων για τον οργανικό διαλύτη ηλεκτρονικής ιδιαίτερα ενεργό

Εμφάνιση: ανοικτό κίτρινο, σαφές και διαφανές υγρό
Μυρωδιά: οργανικός διαλύτης
Στερεό περιεχόμενο (w/w): 12.0±0.5
1 2 3 4 5 6